מס תשומות בהוצאה "מעורבת" יותר בניכוי רק בגין החלק המתייחס לפעילות החייבת במע"מ
בית המשפט המחוזי פסק לאחרונה, בהקשר של ניכוי מס תשומות בגין הוצאות הנהלה וכלליות, בחברה שפעילותה העיקרית פטורה ממע"מ - כי הוצאה מעורבת תותר בניכוי רק בגין החלק המתייחס לפעילות החייבת במע"מ. כמו כן, נפסק, כי על פי ניסוח הוראות החוק "מבחן ההכנסה" הוא הסיווג הקובע את החלק הניתן לניכוי.
מס תשומות בהוצאה "מעורבת" יותר בניכוי רק בגין החלק המתייחס לפעילות החייבת במע"מ
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200