מימ"ד - תכנית סיוע למחקר ופיתוח משולב ביטחוני ואזרחי
בחוזר פרטים בדבר הודעת לשכת המדען הראשי שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה אודות שיתוף פעולה עם מנהל המו"פ והתשתיות המדעיות במשרד הביטחון להפעלת תוכנית מימ"ד לעידוד ביצוע מחקר ופיתוח דואלי - צבאי, בטחוני, ואזרחי/עסקי.
מימ"ד - תכנית סיוע למחקר ופיתוח משולב ביטחוני ואזרחי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200