ביטוח לאומי - שינויים בדיווח דוחות קוד 6 ו-7 בקיבוצים
בעקבות דרישת המוסד לביטוח לאומי, החל מדוח יולי 2012 יבוטלו דוחות החיוב/זיכוי בקוד 6 ו-7 ובכך יתבטל הצורך לשלוח לסניף המוסד לביטוח לאומי את דוחות ההחזרים בקוד 7. פרטים נוספים בחוזר.
ביטוח לאומי - שינויים בדיווח דוחות קוד 6 ו-7 בקיבוצים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200