נוהל קבלת "מס הכנסה שלילי" לשנת 2011 (מענק הכנסה)
בחוזר עיקרי הוראות נוהל קבלת "מס הכנסה שלילי" לשנת 2011 (מענק הכנסה) - תוך מתן דגשים והתייחסותנו לנוהל זה ביחס לחברי הקיבוץ.
נוהל קבלת "מס הכנסה שלילי" לשנת 2011 (מענק הכנסה)
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200