דמי כניסה למוסד מיוחד - מקנים זיכוי מס
בית המשפט המחוזי בירושלים קבע, כי דמי כניסה למוסד (ולא רק דמי האחזקה השוטפים), ששולמו על ידי נישום בגין החזקת קרובו במוסד מיוחד, יוכרו לצורך זיכוי ממס לעניין סעיף 44 לפקודת מס הכנסה.
דמי כניסה למוסד מיוחד - מקנים זיכוי מס
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200