מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות
ועדת הכספים של הכנסת החליטה על הענקת הטבה בחשבון המים, לנזקקים, על ידי תוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הבסיסי. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש. בחוזר פירוט קבוצות האוכלוסיות הזכאיות לקבלת ההטבה ופרטים נוספים על ההטבה.
מתן הטבה בתעריפי המים לאוכלוסיות מיוחדות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200