האם "התיישנות" הפסד - היא מהמועד שבו הנישום מבקש לעשות בו שימוש
בית המשפט המחוזי קבע, כי בגין הפסד, שמקורו בעסקה מלאכותית, לא תחול התיישנות על שומה בהפסד - שכן בחינת "התיישנות הפסד" - תהיה מהמועד בו ביקש הנישום לעשות בו שימוש.
האם "התיישנות" הפסד - היא מהמועד שבו הנישום מבקש לעשות בו שימוש
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200