חשיבות להגדרת נאמנות - באופן ברור - לעניין מיסוי מקרקעין
מפסק דינו של בית המשפט המחוזי עולה, כי ישנה חשיבות מהותית להגדרת מהות הסכם נאמנות, שכן הגדרת הנאמנות עשויה להשפיע על מיסוי עסקה הנעשית במסגרת נאמנות.
חשיבות להגדרת נאמנות - באופן ברור - לעניין מיסוי מקרקעין
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200