ניהול תשתיות בקיבוצים
בתקופה האחרונה, קיבוצים רבים בוחנים חלופות למודל כולל לשדרוג ולניהול השוטף של תחום התשתיות (תשתיות חשמל, מים וביוב, תקשורת ותשתיות פיסיות). זאת, בין השאר, כתוצאה מההתפתחויות במציאות העסקית והרגולטורית. בחוזר פירוט בנוגע למודלים שונים לניהול תשתיות.
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200