מענקים להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל
משרד האוצר בשיתוף פעולה עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה - הכריזו על מסלול סיוע חדש, במטרה לעודד השקעות הוניות להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל (75% ומעלה) ופעילותם מסווגת כפעילות ייצורית.
המסלול מוגבל בתקציב ובתחולה בזמן ולכן מוצע להיערך מראש לקראת הגשת הבקשות.
מענקים להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200