הארכת תקופת הזכאות הרטרואקטיבית למקבלי קצבת זקנה
ברצוננו להביא לידיעתכם, כי החל מפברואר 2012, תוקן סעיף 296 לחוק הביטוח לאומי. פרטי התיקון - בחוזר.
הארכת תקופת הזכאות הרטרואקטיבית למקבלי קצבת זקנה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200