כשאין דיווח מלא על עסקה - אין התיישנות על שומה
בית המשפט העליון קבע, כי שינוי עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי, לעסקת מכר מלא, הינה בבחינת עסקה חדשה שיש לדווח עליה לרשויות המס.
כשאין דיווח מלא על עסקה - אין התיישנות על שומה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200