חיסכון במס בהוצאות מחקר ופיתוח
במסגרת שינויי החקיקה בחוק לעידוד השקעות הון, ירדו שיעורי מס החברות החל משנת 2011 - לשיעורים שבין 6% לחברות באזור עדיפות א' ו-12% לחברות בשאר הארץ. כתוצאה מכך, נוצר מצב שבו דחיית הוצאות מו"פ לשנים הבאות עלולה להביא להפסדי מס.
חיסכון במס בהוצאות מחקר ופיתוח
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200