דחיית מועד הגשת דיווח שלישוני על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2012
הנהלת רשות המסים החליטה, כי מועד הגשת הדוח השלישוני הראשון לחייבים בהגשת הדוחות השלישוניים 126 ו-856 לשנת 2012 - יידחה מתאריך ה-31 ביולי 2012 למועד אחר.
דחיית מועד הגשת דיווח שלישוני על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2012
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200