ניתן לדחות קבלת נקודות זיכוי בגין סיום לימודים - לאחר תקופת ההתמחות
תיקון 189 לפקודת מס הכנסה, שפורסם לאחרונה קובע, כי נישום זכאי לבחור אם נקודות הזיכוי ממס בגין התואר - תובאנה בחשבון החל בשנת המס שלאחר השנה שבה הסתיימו לימודיו לתואר, או החל בשנת המס שלאחר שנת המס בה סיים את התמחותו.
ניתן לדחות קבלת נקודות זיכוי בגין סיום לימודים - לאחר תקופת ההתמחות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200