האם ניתן לשנות סיווג מלכ"ר לעוסק?
בית המשפט המחוזי דן במקרה בו מנהל המע"מ שינה את סיווגה של מועצה אזורית ממלכ"ר לעוסק. פרטים בחוזר.
האם ניתן לשנות סיווג מלכ"ר לעוסק?
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200