מחלק חשמל היסטורי - הכנסת חברת חשמל לשטח הקיבוץ
נכון להיום ההנחיה בדבר אופן ההתחשבנות של הקיבוץ עם חח"י עדיין לא פורסמה בשל מחלוקת בין חח"י לרשות החשמל. יחד עם זאת המציאות בשטח הינה שאנשי חברת חשמל עוברים בין הקיבוצים ומנסים לשכנעם להעביר את חלוקת החשמל לחח"י. פרטים בחוזר.
מחלק חשמל היסטורי - הכנסת חברת חשמל לשטח הקיבוץ
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200