בכל מקרה בו מתקיימת תלות בין הכנסות בני הזוג יחול עליהן חישוב מאוחד
לאחרונה פסק בית המשפט העליון, כי כאשר קיימת תלות בין הכנסות בני הזוג (משמע לא מתקיימת דרישת אי התלות) תחושב הכנסתם במשותף, אף אם גובה ההכנסה לא נבע משיקולי מס.
בכל מקרה בו מתקיימת תלות בין הכנסות בני הזוג יחול עליהן חישוב מאוחד
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200