בעת הגשת בקשה לשינוי פרטי עמותה - חובה לצרף טפסי בקשה מקוונים
לאחרונה הודיע רשם העמותות, כי בשונה מהעבר, בקשות לשינוי שם, מטרה או תקנון, שתוגשנה ללא טפסי בקשה מקוונים - לא תטופלנה.
בעת הגשת בקשה לשינוי פרטי עמותה - חובה לצרף טפסי בקשה מקוונים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200