הטבות מו"פ - ביטול תוספת המענק בקו עימות וסיום תוקף המסלול לתעשייה המסורתית
החל מיום 1 ביוני 2012 תיפסק ההטבה של תוספת 25% לשיעור התמיכה לתוכניות מחקר ופיתוח מאושרות של תאגידים הנמצאים ביישובי קו העימות וכן מסלול "תעשיות מסורתיות" עומד להסתיים בסוף שנת 2012.
הטבות מו"פ - ביטול תוספת המענק בקו עימות וסיום תוקף המסלול לתעשייה המסורתית
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200