הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2011 (מעודכן 2/12)
אוגדן מעודכן, הכולל הנחיות ותעריפים נורמטיביים - הרלבנטיים לצורך עריכת הדוחות הכספיים לשנת 2011 בסקטור ההתיישבותי והחקלאי (אוגדן זה מבטל את האוגדן הקודם, כפי שפורסם בחוזרנו מספר 6/12).
הנחיות ותעריפים נורמטיביים - דוחות כספיים לשנת 2011 (מעודכן 2/12)
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200