חובת רישום תקבול חלה - גם באם אינו בבחינת הכנסה
בית המשפט המחוזי פסק, חובת רישומו של תקבול, אינה מותנית בכך שהתקבול מהווה הכנסה חייבת, וגם תקבול שאינו בגדר הכנסה חייבת מחויב ברישום.
חובת רישום תקבול חלה - גם באם אינו בבחינת הכנסה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200