נוהל הקמה ו/או שימוש במבנה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת
בחוזר עדכון בדבר פרסומו של נוהל הקמה ו/או שימוש במבנה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה, שפורסם על ידי האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל.
נוהל הקמה ו/או שימוש במבנה לתעסוקה לא חקלאית בחלקת
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200