סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
יינתן מעמד של מפעל מאושר המקנה מענקים בשיעור של 20% מההשקעה המוכרת לפרויקט, בגין הקמת בית מלון חדש ובו לפחות 11 חדרים או עבור הרחבת בית מלון קיים, הכוללת תוספת של 11 חדרים לפחות.
סיוע בדבר הקמה / הרחבה של בתי מלון בישראל
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200