חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2012
חברות, שותפויות ועמותות חייבות בתשלום אגרה שנתית לרשם הרלבנטי, כאשר גובה האגרה נגזר ממועד תשלומה. פרטים בחוזר.
חובת תשלום אגרה שנתית לשנת 2012
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200