ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2012 - עדכונים
החל מרבעון ינואר 2012 חלו שינויים בנתוני הדיווח לביטוח לאומי. אין שינוי בשכר המינימום ובשיעורי דמי הביטוח.
ביטוח לאומי - רבעון ינואר 2012 - עדכונים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200