הרחבת החייבים בדיווח מקוון לשלטונות מע"מ - בשנת 2012
בימים אלו הודיעה ועדת הכספים של הכנסת על הרחבת חובת הדיווח במתכונת מצומצמת יותר לעומת המתכונת שקבועה בחוק – פרטים בחוזר.
הרחבת החייבים בדיווח מקוון לשלטונות מע"מ - בשנת 2012
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200