הבהרות רשות המסים באשר לחלוקת דיבידנד בשנת 2011
בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), במסגרת תיקון 187 לפקודת מס הכנסה, הועלה שיעור המס על דיבידנד. בעקבות התיקון פרסמה רשות המסים הבהרות. בחוזר עיקרי הבהרות רשות המסים ועמדתנו בנושא.
הבהרות רשות המסים באשר לחלוקת דיבידנד בשנת 2011
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200