החוק לשינוי נטל המס - המלצות ליישום עד ליום ה-31 בדצמבר 2011
המלצות ועדת טרכטנברג אושרו בחלקן על ידי הכנסת בקריאה שניה ושלישית ונקבעו בפקודת מס הכנסה במסגרת תיקון 187 . בחוזר המלצות לנקיטת פעולות עד ליום ה-31 בדצמבר 2011.
החוק לשינוי נטל המס - המלצות ליישום עד ליום ה-31 בדצמבר 2011
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200