הוצאות אש"ל בערכים ריאליים - דרישה רטרואקטיבית
בעקבות פסק הדין בנדון, המלצנו להיערך להגשת דוחות מתוקנים/מעודכנים לשנות המס 2009 ו- 2010. בחוזר הדגשים להיבטים שרצוי לקחת בחשבון בהכנת דוחות אלו וכן דוגמה לטופס דרישת הוצאות אש"ל.
הוצאות אש"ל בערכים ריאליים - דרישה רטרואקטיבית
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200