המלצות ועדת טרכטנברג - הערכות בתחום המיסוי
ביום 9 באוקטובר 2011 החליטה ממשלת ישראל לאשר את המלצות הוועדה לשינוי סדר היום החברתי - כלכלי (ועדת טרכטנברג). חלק מההמלצות כוללות שינויים במערך המסים. בחוזר עיקרי המלצות הוועדה בתחום המיסוי, אשר באם תתקבלנה, תחולתן תהיה משנת 2012 והצעותינו להערכות בעקבות דוח הוועדה.
המלצות ועדת טרכטנברג - הערכות בתחום המיסוי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200