מנית חבר באגודה שיתופית - תיפדה על ידי יורשיו בערכה הנקוב
בית המשפט העליון קבע, כי יורשיה של חברה שהיתה בעלת מניה באגודה שיתופית שהינה כפר שיתופי - זכאים לפדות את המניה בשווי ערכה הנקוב ולא בהתאם לערכה ביום הפדיון, כטענתם.
מנית חבר באגודה שיתופית - תיפדה על ידי יורשיו בערכה הנקוב
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200