הבהרות לזכאות להנחה בחשבון חשמל למקבל קצבת זקנה שהיה זכאי לקצבת נכות
ניצולי שואה המקבלים רנטה ממשרד האוצר זכאים להנחה בחברת חשמל רק כאשר הם מוגדרים כנזקקים/נצרכים. כדי לקבל הגדרה כנזקק יש לעמוד בקריטריונים ולהגיש בקשה על גבי טופס מתאים.
הבהרות לזכאות להנחה בחשבון חשמל למקבל קצבת זקנה שהיה זכאי לקצבת נכות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200