היום הקובע לשם קבלת זכות לשיוך נכסי הקיבוץ - הוא יום ההחלטה
בית המשפט העליון פסק, כי היום הקובע לחברות בקיבוץ - לשם קבלת זכות לשיוך נכסי הקיבוץ - הוא יום ההחלטה בפועל על השיוך, ולא יום שינוי התקנון בקיבוץ.
היום הקובע לשם קבלת זכות לשיוך נכסי הקיבוץ - הוא יום ההחלטה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200