מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע
בחוזר עדכון בדבר הוראת מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר, בעניין מסלול סיוע לשילוב סטודנטים ממגזר המיעוטים (ערבים, דרוזים או צ'רקסים), הלומדים מקצועות טכנולוגיים בתעשייה עתירת ידע, כמתמחים בארגון.
מסלול סיוע לשילוב מתמחים ממגזר המיעוטים בתעשייה עתירת ידע
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200