חתימת אגודה על הסכם חכירה תלת שנתי - מחייבת את התושבים
בית המשפט המחוזי קבע, כי תושבי אגודה שיתופית, שחתמה עם מנהל מקרקעי ישראל הסכמים תלת שנתיים - המאפשרים עיסוק חקלאי בלבד - אינם זכאים לדרוש שינוי בתוכן הסכם חכירה אישי, שייחתם מולם.
חתימת אגודה על הסכם חכירה תלת שנתי - מחייבת את התושבים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200