חיוב הכנסות דמי שכירות שבוצעו בדרך של שיפורים במושכר
בחוזר עדכון בדבר עמדת רשות המסים בעניין חיוב הכנסות דמי שכירות, שבוצעו בדרך של שיפורים במושכר.
חיוב הכנסות דמי שכירות שבוצעו בדרך של שיפורים במושכר
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200