ביטול חשבונית מס יוכר רק באם בוצע בהתאם לתקנות
בית המשפט המחוזי קבע, כי במקרה בו יש לבטל חשבונית מס - הביטול ייעשה אך ורק בהתאם להוראות הקבועות בתקנות - ובאם לא ייעשה כן, חובה על העוסק להעביר לשלטונות מע"מ את סכום המע"מ הגלום בחשבונית.
ביטול חשבונית מס יוכר רק באם בוצע בהתאם לתקנות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200