זכויות משפחת אמנה - תיקוני חקיקה
בחוזר פרטים בדבר תיקוני חקיקה הקובעים, כי הורה עובד המקבל למשמורתו ילד כמשפחת אמנה - יהיה זכאי לזכויות כשל הורה ביולוגי היוצא לחופשת לידה, בדומה להורה מאמץ והורה מיועד.
זכויות משפחת אמנה - תיקוני חקיקה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200