ועדים המקומיים - דוחות כספיים ותקציב אחידים
משרד הפנים הכין מתכונת אחידה לדוחות הכספיים ודוגמה לתקציב אחיד. המתכונת החדשה תואמת את שיטת הדיווח המקובלת בשלטון המקומי והינה זהה למתכונת הדיווח הנהוגה ברשויות המקומיות.
ועדים המקומיים - דוחות כספיים ותקציב אחידים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200