העברת עובדים ממעסיק למעסיק
ברצוננו לעדכנכם בדבר הוראות רשות המסים, שפורסמו לאחרונה, בנושא פטור ממיסוי צבירה בקופות גמל בעת העברת ‏עובדים ‏ממעסיק ‏למעסיק‏.
העברת עובדים ממעסיק למעסיק
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200