חיוב במע"מ בגין מתן שירותים - יחול רק עם קבלת התמורה (תיקון 41)
בחוזר עדכון בדבר אישורו של תיקון מספר 41 לחוק מס ערך מוסף. התיקון עוסק בשאלת עיתוי החיוב במע"מ בגין מתן שירות.
חיוב במע"מ בגין מתן שירותים - יחול רק עם קבלת התמורה (תיקון 41)
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200