ביטוח לאומי - רבעון יולי 2011 - שינויים בשכר המינימום
החל מרבעון יולי 2011 עלה שכר המינימום. כתוצאה מהשינוי חלו שינויים בבסיסים לתשלום כמפורט בחוזר.
ביטוח לאומי - רבעון יולי 2011 - שינויים בשכר המינימום
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200