למושב שהיה שותף ברכישת מקרקעין מעמד - שונה ממושב שלא
בית המשפט העליון קבע, כי תביעת מושב לזכויות במקרקעין, שהשקיע ברכישתם ואשר נרשמו על שם הקרן הקיימת לישראל, תועבר להליך גישור. בית המשפט הדגיש, כי למושב שהיה שותף ברכישת המקרקעין מעמד שונה ממושב שלא השקיע ברכישתם.
למושב שהיה שותף ברכישת מקרקעין מעמד - שונה ממושב שלא
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200