התנאים לקיזוז רווח ממכירת מניות חברת בת כנגד הפסד עסקי מועבר
בית המשפט המחוזי פסק, כי רווח ממכירת מניות של חברת בת, שלפעילותה אין זיקה לפעילות החברה המוכרת - אינו בבחינת רווח עסקי הניתן לקיזוז כנגד הפסד עסקי מועבר.
התנאים לקיזוז רווח ממכירת מניות חברת בת כנגד הפסד עסקי מועבר
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200