מחלק חשמל ואנרגיה סולרית – עדכונים
בחוזר עדכונים בדבר המכסות למערכות סולריות וכן מידע בדבר עקרונות ההתחשבנות כפי שפורסמו במסמך לשימוע ציבורי בעניין "מנגנון ההתחשבנות להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים".
מחלק חשמל ואנרגיה סולרית – עדכונים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200