התנאים להוכחה כי רכב עבודה משמש לעבודה בלבד
בית המשפט המחוזי קבע, כי בהתאם לפסיקה קודמת, הוצאות רכב תותרנה בניכוי במלואן באם הרכב אכן מיועד לצרכי עבודה בלבד. כמו כן, בית המשפט נתן דוגמה לנהלים הנדרשים לצורך הוכחה, כי הרכב אינו משמש כלל את העובד באופן פרטי.
התנאים להוכחה כי רכב עבודה משמש לעבודה בלבד
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200