הפסד מהשקעה במיזם הינו הוצאה מותרת בניכוי כחוב אבוד
בית המשפט המחוזי קבע, כי משבוטל הסכם שלשמו ניטלה הלוואה, עקב ירידת ההשקעה לטמיון - ניתן להכיר בהלוואה כחוב אבוד (הפסד עסקי) - באם ההלוואה לא ניתנת להחזר.
הפסד מהשקעה במיזם הינו הוצאה מותרת בניכוי כחוב אבוד
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200