ביטוח לאומי - רבעון אפריל 2011 - עדכונים
החל מרבעון אפריל 2011 חל שינוי בשכר המינימום וכן בשיעורי דמי הביטוח.
שינויים בבסיסי המשקים חלו רק למשקים עם בסיס מינימום לתשלום וכן למבוטחים בסוג 04 ו- 06.
ביטוח לאומי - רבעון אפריל 2011 - עדכונים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200