הודעה על תחולת הטבות מפעל מועדף - טופס 908
לשם קבלת ההטבות, על פי החוק החדש, יש להגיש טפסים עד ליום ה-31 במאי 2011 (מפעל שאושר במסלול החלופי) ועד ליום ה-30 ביוני 2011 (מפעל שאושר במסלול המענקים).
הודעה על תחולת הטבות מפעל מועדף - טופס 908
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200